Kalles Besiktning

600px

Kalle Nordlund är av SBR (svenska byggingenjörers riksförbund) godkänd besiktningsman och medlem i SBR:s Entreprenadbesiktninggrupp

Kalle är också av sp sitac certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL.
Kalle har sina rötter i hantverkarledet och har mångårig kunskap i husproduktion i
Både lös virke och monteringshus i Sverige och i Norge
Företaget bildades 1989 och Kalle Nordlund har sedan 1997 varit ensam delägare
Under dessa år har vi byggt ca :100 monterings hus av olika fabrikat samt ca: 50 lägenheter i lösvirke

kalles-sert