Kontakt

Typ av kund

 Privat Företag

UppdragsgivareNuvarande ägare


Objekt
Objektbeskrivning

 Småhus <200 kvm Småhus 200-300 kvm

 Småhus 300-500 kvm Småhus >500 kvm

 Objektet är om-/tillbyggt Lägenhet <50 kvm

 Lägenhet >50 kvm Flerfamiljshus

Uppdrag

Typ av uppdrag:

 Förbesiktning Garantibesiktning

 Slutbesiktning Helprojektsbesiktning

 Nyslutbesiktning Statusbesiktning

 Efterbesiktning Överlåtelsebesiktning

 Särskild Besiktning Kvalitetsansvarig

 Kompletterande besiktning Annat, kontakta mig

 Mer information vid Nybyggnation/Renovering