Kontakt

  Typ av kund

  PrivatFöretag

  Uppdragsgivare  Nuvarande ägare


  Objekt
  Objektbeskrivning

  Småhus <200 kvmSmåhus 200-300 kvm

  Småhus 300-500 kvmSmåhus >500 kvm

  Objektet är om-/tillbyggtLägenhet <50 kvm

  Lägenhet >50 kvmFlerfamiljshus

  Uppdrag

  Typ av uppdrag:

  FörbesiktningGarantibesiktning

  SlutbesiktningHelprojektsbesiktning

  NyslutbesiktningStatusbesiktning

  EfterbesiktningÖverlåtelsebesiktning

  Särskild BesiktningKvalitetsansvarig

  Kompletterande besiktningAnnat, kontakta mig

  Mer information vid Nybyggnation/Renovering